Aliento 
 Kurser i Førstehjælp og Brandbekæmpelse 
 
Hjerte-Lunge-Redning
 
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie Luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst sideleje
Genoplivning med hjertestarter
 
Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter
Hjerterytmeforstyrrelse
Blodprop i hjertet
Opbygning af hjertestarter
Sikkerhedsregler for hjertestarter
Indikationer for brug af hjertestarter
Kontraindikationer for brug af hjertestarter
Betjening af hjertestarter

Livreddende førstehjælp
 
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Livreddende førstehjælp–ABC
Den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Shock
Psykisk førstehjælp
Blødninger
Hovedlæsioner
Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
Forbrændinger og El-ulykker
Forgiftninger og ætsninger
 
Førstehjælp ved tilskadekomst
 
Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst
Småskader
Mindre knoglebrud
Ledskred, forstuvninger og muskelskader
Støtteforbindinger
Armslynge
Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
Solstik og hedeslag
Shock
Psykisk førstehjælp
Alarmering
Førstehjælp ved sygdomme
 
Førstehjælp ved pludselig opståede sygdomme
Smerter i brystet
Smerter i bughulen
Vejrtrækningsbesvær
Ændret bevidsthedstilstand
Kramper
Sygdomme
Sukkersyge
Infektioner
Lejringer
Shock
Psykisk førstehjælp
Alarmering
Elementær brandbekæmpelse
 
Slukning af brændende væske
Brug af håndsprøjte i slukningen
Brug af brandtæppe i slukningen
Brug af andre simple midler i slukningen
Praktisk anvendelse af arbejdspladsens slukningsmateriel
Særlige farer i forbindelse med brand
Flugtveje
Evakuering
Alarmering
 
Rutinering i livreddende førstehjælp A
 
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Livreddende førstehjælp–ABC
Den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Psykisk førstehjælp
Øvelser med førstehjælp ved ulykker der medfører spærring af luftvejene
Rutinering i livreddende førstehjælp B
 
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Livreddende førstehjælp–ABC
Den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Psykisk førstehjælp
Øvelser ved ulykker der medfører nedsat eller standset vejrtrækning

Rutinering i livreddende førstehjælp C
 
Forhold ved større ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Livreddende førstehjælp–ABC
Den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Shock
Psykisk førstehjælp
Øvelser med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset cirkulation
 
Færdselsrelateret førstehjælp
 
Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Nødflytning
Livreddende førstehjælp–ABC
Den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Shock
Psykisk førstehjælp
Blødninger
Hovedlæsioner
Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
Brud på arme og ben
 
 
 
Shock er en medicinsk betegnelse for en livstruende situation.
 
 
Tlf. 30264264 / 26170176   info@aliento.dk   CVR 31231256