Aliento 
 Kurser i Førstehjælp og Brandbekæmpelse 
 

Elementær
brandbekæmpelse


Kurset i elementær brandbekæmpelse tager udgangspunkt i slukning af mindre brande med simple og forhåndenværende midler, samt brugen af pulverslukker og CO2-slukker.
 
Formålet med uddannelsen er at give deltageren viden og færdigheder til at kunne foretage alarmering og trinvis brandbekæmpelse under anvendelse af simple slukningsmidler og under hensyntagen til egen sikkerhed. 
 
På et 3 timers kursus indgår:
 
Slukning af brændende væske
Brug af håndsprøjte, brandtæppe og andre simple midler
Praktisk anvendelse af arbejdspladsens slukningsmateriel
Særlige farer i forbindelse med brand
Flugtveje/Evakuering/Alarmering

Tlf. 30264264 / 26170176   info@aliento.dk   CVR 31231256